slika


Swiss osiguranje

Osiguravajuće društvo "Swiss Osiguranje" A.D. Podgorica je osnovano 27. januara 1993. godine pod nazivom "Agroosiguranje" A.D. Podgorica. Pod sadašnjim nazivom posluje od 7. avgusta 2000. godine.

Osnovna djelatnost Društva su poslovi neživotnog osiguranja. U svojoj ponudi imaju sve vrste neživotnog osiguranja, uključujući između ostalog i osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja - nezgode, osiguranje imovine, osiguranje motornih vozila, putno-zdravstveno osiguranje.

Swiss Osiguranje je jedina osiguravajuća kompanija na teritoriji Crne Gore sa dominantno domaćim kapitalom u vlasničkoj strukturi.

Svojim klijentima pružaju kvalitetne savjete i odličnu uslugu za kompletnu ponudu svojih proizvoda. U dosadašnjem radu Društvo je obezbijedilo stabilan portfelj sa trendom rasta, likvidnost i uredno servisiranje šteta, kao i efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz svoje djelatnosti. Posebno su ponosni na listu osiguranika, među kojima se nalaze brojne kompanije prepoznate u svijetu i kod nas.

Cilj je da svojim osiguranicima obezbijedimo sigurnost i podršku, kao i odgovoran odnos prema istim. Trude se, takođe, da na najbolji mogući način odgovore potrebama savremenog tržišta i zahtjevima svojih osiguranika i klijenata.

Društvo konstantno preduzima mjere koje će doprinijeti rastu i razvoju, kao i jačanju pozicije na tržištu osiguranja.

Imajući u vidu poslovne planove Društva, kao i kretanja na tržištu osiguranja, u cilju što bolje organizacije procesa rada i urednog servisiranja osiguranika Društvo je osnovalo Poslovnu jedinicu u Herceg Novom, koja se nalazi u Njegoševoj ulici br. 136.

Swiss Osiguranje je i osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga "Smokva" Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, čija je osnovna djelatnost tehničko ispitivanje i analize, a koja se odnosi na pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila. Svoju djelatnost "Smokva" obavlja u u svojim poslovnicama u Podgorici, Tivtu, Herceg Novom i Beranama, u kojima svojim klijentima, između ostalog, pružaju usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila, izdavanja zelene karte, izdavanje polise osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, izradu ugovora o kupoprodaji motornog vozila, i druge usluge. Društvo "Smokva" je osnovano 2009. godine.

Takođe, Swiss Osiguranje je Osnivač Društva za zastupanje u osiguranju "Swiss plus" D.O.O. Podgorica, koje posluje na crnogorskom tržištu od 2008. godine. "Swiss Plus" se bavi poslovima zastupanja u osiguranju, a koji obuhvataju, između ostalog, i poslove pokretanja, predlaganja, pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju, u ime i za račun društva za osiguranje. Društvo Swiss Plus je do 2017. godine poslovalo pod nazivom Društvo za zastupanje u osiguranju "Iurisprudens” D.O.O. Podgorica.AdresaUlica Josipa Broza Tita 23a, Podgorica

Tel: 020/657-300

E-mail: info@swiss-osiguranje.com

Web: www.swiss-osiguranje.com
slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV