slika


Grawe osiguranje

Grawe osiguranje a.d. Podgorica je prvo osiguravajuće društvo sa većinskim kapitalom iz Austrije koje ima dozvolu za legalan rad u Crnoj Gori. Osnovano je na osnovu dozvole za rad Ministarstva finansija Crne Gore od 23.09.2004. godine i registrovano u CRPS u Podgorici 21.10.2004. godine.

Dio smo velike porodice Grazer Wechselseitige Versicherung AG sa sjedištem u Gracu, Austrija koje je naš 100% vlasnik. Koncern se uspješno bavi djelatnošću osiguranja od 1828. godine, obilježivši 2018. godine 190 godina poslovanja.

Nakon 2006. godine kada je usvojen crnogorski Zakon o osiguranju Društvo je shodno istom izvršilo prilagođavanje poslovanja u prethodnom periodu.

Osnovna djelatnost je osiguranje života povezano sa dodatnim osiguranjima od nezgode, hirurških intervencija i teških bolesti, prilagođeno potrebama osiguranika.

Briga o klijentima i o njihovim najboljim interesima je jedan od osnovnih zadataka Grawe osiguranja a.d. Podgorica. Pouzdano osiguranje za sve, bio je moto osnivača i ostao ideja vodilja svih zaposlenih. Tradicija, stabilnost i povjerenje, sa dalekim pogledom u budućnost su osnove na kojima GRAWE gradi uspješno poslovanje u Crnoj Gori.

Planovi Grawe osiguranja a.d. Podgorica su da širi svoju ponudu u skladu sa potrebama i razvojem tržišta, razvijajući nove proizvode prilagođene potrebama osiguranika. U planovima je i ulazak na tržište neživotnih osiguranja, kako bi klijentima pružili kompletnu uslugu osiguranja.Adresa: Bul. Ivana Crnojevića 62/I, 81000 Podgorica

T +382 (0) 20 210 960

F +382 (0) 20 210 963

E – mail : office.podgorica@grawe.at

Web: www.grawe.me
slika

        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV