slika


Generali osiguranje

Generali Osiguranje Montenegro je član Generali grupe, jedne od vodećih kompanija na svjetskom osiguravajućem i finansijskom tržištu, sa tradicijom dugom preko 185 godina. Generali grupa posluje u preko 50 zemalja svijeta , zapošljava više od 70.000 ljudi i ima preko sedamdeset miliona zadovoljnih klijenata (www.generali.com).

Generali Osiguranje Montenegro se bavi svim vrstama neživotnih osiguranja.Sprovodeći svoj cilj da postanu lider na domaćem tržištu, a u skladu sa odgovornostima dodijeljenim od Generali grupe, Generali Osiguranje Montenegro aktivno radi na razvoju novih proizvoda koji da sada nisu bili prisutni na našem tržištu.

Generali Kodeks ponašanja je njihov vodič za činjenje pravih stvari. Njihov Kodeks postavlja etička očekivanja za svakog ko radi za ili u ime kompanije Generali širom svijeta.

Postojanje zajedničkog skupa vrijednosti i jasnih etičkih očekivanja u njihovom Kodeksu pomaže im da donose odluke na dosljedan način, i omogućava da radno mjesto bude okruženje u kojem se uvijek može osloniti na iskrenost, otvorenost i poštenje.

Od njihovih rukovodilaca se očekuje da budu uzori njihovog Kodeksa i da čine sve da se članovi njihovog tima osjećaju prijatno kada postavljaju pitanja o tome da li su određeno ponašanje ili poslovni predlozi u skladu sa vrijednostima i principima njihovog Kodeksa. Pored toga, online i programi obuke koje drže predavači u kombinaciji sa sveobuhvatnim programom komunikacije, obezbjeđuju da su svi njihovi zaposleni u potpunosti svjesni važnosti njihovog Kodeksa i njihove odgovornosti, da jasno progovore ako imaju bilo kakva pitanja.

Svi se podstiču da izraze sumnje ili traže objašnjenja u vezi s bilo kojim aspektom njihovog Kodeksa. Da bi ovo olakšali, obezbijedili su lokalne i kanale za izvještavanje na nivou Grupe, koji omogućavaju ljudima prijavljivanje bilo kakvog problema u bilo kojoj zemlji u kojoj posluju .

Povjerljivost je zagarantovana i imaju nultu toleranciju za bilo koji oblik odmazde.Adresa: Kralja Nikole 27A/VI, Podgorica

Telefon +382 20 444 800

Fax +382 20 444 810

E-mail : kontakt@generali.me

Web: www.generali.me
slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV