slika


Agencija za nadzor osiguranja

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Agencija za nadzor osiguranja vrši nadzor poslovanja društava za osiguranje, filijala stranih društava za osiguranje, društava za posredovanje u osiguranju, društava za zastupanje, preduzetnika-zastupnika u osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju i drugih privrednih društava, pod uslovom da imaju posebno organizovani dio za obavljanje tih poslova, koji je kadrovski i tehnički osposobljen za pružanje drugih usluga u osiguranju.

Agencija je osnovana od strane države Crne Gore 2007. godine u skladu sa Zakonom o osiguranju („Sl. list RCG“, br. 78/06 i 19/07).

Agencija je samostalno pravno lice sa ovlašćenjima u okviru svog djelokruga i nadežnostima propisanih Zakonom o osiguranju i drugim zakonima. Agencija je odgovorna Skupštini Crne Gore.Vasa reklama

Osnovni cilj Agencije je zaštita interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja, radi obezbjeđenja stabilnosti i razvoja djelatnosti, zasnovanog na zdravoj konkurenciji i jednakim uslovima poslovanja.

U obavljanju svoje djelatnosti Agencija se pridržava načela:

- ravnopravnosti svih subjekata na tržištu osiguranja u Crnoj Gori;

- transparentnosti u vršenju nadzora;

- efikasnosti i efektivnosti u poslovanju.

Adresa: Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel +382 20 513 502

Faks +382 20 513 503

E-mail: agencija@ano.co.me

Web: www.ano.me
slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV