slika

Dokumentacija koja se mora poslati kod nastupanja smrtnog slučaja

  18/06/2024
Kad nastupi osigurani slučaj smrti osiguranika, osiguravajućem društvu se moraju dostaviti sljedeći dokumenti:

Prijava osiguranog slučaja - Korisnik osiguranja podnosi pisanu prijavu o nastupu osiguranog slučaja smrti osiguranika.

Izvod iz matične knjige umrlih - Ovaj službeni dokument izdaje nadležno tijelo i njime se potvrđuje datum i uzrok smrti osiguranika.

Medicinska dokumentacija - Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju koja dokazuje uzrok i okolnosti smrti osiguranika, poput otpusne lista, nalaza obdukcije i sl.

Punomoćno rješenje o nasljeđivanju - Ako je korisnik osiguranja druga osoba, a ne osiguranik, potrebno je dostaviti ovo rješenje suda kojim se utvrđuje nasljednik ostvarenog prava na osiguranu sumu.

Identifikacijski dokumenti – Kopije ličnih dokumenata korisnika osiguranja i osiguranika.

Drugi dokumenti - Zavisno o okolnostima slučaja, osiguravajuće društvo može zatražiti i druge relevantne dokumente.

Društvo može da zahtijeva ovjeru potpisom svih potrebnih dokaza i priznanica o prijemu naknade. Troškove koji nastanu snosi lice koje Društvu dostavi zahtjev za naknadu. Troškovi koji nastanu usljed istrage i prikupljanja dokaznog materijala koji nisu neophodni za razjašnjavanje početka, toka smrtonosne bolesti i okolnosti pod kojima je smrt nastupila, snosi osiguravajuće društvo.

Sva ova dokumentacija dostavlja se osiguravajućem društvu kako bi ono moglo provjeriti i potvrditi valjanost zahtjeva za isplatu osigurane sume u slučaju smrti osiguranika.

Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV