slika

Osigurana suma

  16/06/2024
Osigurana suma predstavlja novčani iznos koji osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku osiguranja u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja, odnosno ispunjenja ugovorenih uslova.


Neki ključni aspekti osigurane sume u osiguranju života:


Određivanje osigurane sume - Ugovaraoc osiguranja života odlučuje o visini osigurane sume prilikom zaključivanja ugovora. Ona se najčešće određuje uzimajući u obzir životnu dob, prihode i druge faktore.


Isplata osigurane sume - Kad nastupe ugovoreni osigurani slučajevi, poput smrti ili doživljenja osiguranika, osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku osiguranja cjelokupnu ugovorenu osiguranu sumu.


Prilagođavanje osigurane sume – Tokom trajanja ugovora, osigurana suma se može povećati ili smanjiti prema dogovoru i uz saglasnost ugovaratelja i osiguravača.


Limit osigurane sume - Postoji gornja granica do koje osiguravajuće društvo može isplatiti osiguranu sumu, a koja je definisana uslovima i pravilima osiguravajućeg društva.


Dakle, osigurana suma predstavlja ključni dio ugovora o osiguranju života, koji određuje koliki će iznos biti isplaćen korisniku osiguranja u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja.Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV