slika

Evo što bi trebao biti smisao osiguranja

  17/04/2024Osiguranje u savremenom svijetu je ekonomska potreba, a dilemu možemo imati samo kod izbora od kojih rizika se moramo zaštititi.

Svrha osiguranja
Svrha osiguranja je prenošenje rizika koje nalazimo u našem okruženju s pojedinca na Osiguravača (društvo za osiguranje) sklapanjem ugovora o osiguranju.

Na taj se način pojedinac nastoji zaštiti od opasnosti (rizika) koje mu mogu ugroziti život ili naneti štete na imovini pri čemu je osnovna karakteristika tih eventualnih šteta da mogu, ali ne moraju nastati, jer su neizvjesne i nezavisne od naše volje.

Smisao osiguranja
Smisao osiguranja nije mogućnost zarade pojedinca, već obezbeđenje ekonomske sigurnosti, odnosno zaštita njegovog života i imovine od posledica nastupanja štetnog događaja.

Uzimajući u obzir sve moguće rizike koji nas okružuju, kao i vreme u kome živimo, potreba za osiguranjem nameće se sama po sebi.

Možete se osigurati od različitih nepredviđenih događaja: požara, udara groma, poplave i drugih elementarnih nepogoda, provalne krađe i razbojništva…. Ali i od događaja koji su izvjesni, kao što su nedovoljni prihodi u starosti ili činjenice da vremenom imamo sve veću potrebu za adekvatnom zdravstvenom zaštitom.

Napraviti pravi izbor znači, sagledati sa jedne strane sadašnje i buduće potrebe i iste uskladiti sa raspoloživim budžetom.

Pre nego što se odlučite za korišćenje proizvoda osiguranja, pored svijesti o riziku, potrebno je da raspolažete i potpunim i razumljivim informacijama o proizvodima koji se nude na tržištu osiguranja.
Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV