slika

Šta se događa sa polisom kada ugovarač ne može da uplati premiju?

  14/03/2024Ako je od početka osiguranja protekla jedna desetina ugovorenog trajanja, polisa će biti automatski kapitalizovana odnosno oslobođena plaćanja daljih premija. Ugovaraču osiguranja se tada određuje nova, manja osigurana suma na koju je osiguranik osiguran za vrijeme dok ne plaća premiju. Ugovarač osiguranja može kad hoće da nastavi sa plaćanjem premije uz podnošenje pisanog zahtjeva i dokaza o uplati premije. Osigurana suma preinačena u sumu oslobođenu plaćanja premije ne smije biti manja od 230 €.
Ako je od početka osiguranja proteklo manje od jedne desetine ugovorenog trajanja, a ugovarač osiguranja nije platio dospjelu premiju u roku od 30 dana od prijema druge opomene, ugovor o osiguranju će biti raskinut odnosno storniran. Raskidom prestaje osiguravajuće pokriće. Ako ugovarač osiguranja želi da nastavi sa plaćanjem premije, poslije storniranja polise, on to može učiniti u roku od godinu dana od dana sa kojim je ugovor raskinut. Ugovarač je tada obavezan da pisanim zahtjevom zatraži reaktiviranje polise i da izmiri zaostalu i buduću obavezu plaćanja premije. Takođe u pisanom zahtjevu ugovarač osiguranja mora da da izjavu o trenutnom zdravstvenom stanju i da se za vrijeme dok je polisa bila stornirana nije dogodio osigurani slučaj.Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV