slika

Evo koji su i šta su “racio brojevi”

  08/11/2023
Racio brojevi koji pokazuju dobitak od preuzimanja rizika su:

racio šteta
racio troškova
kombinovani racio

Racio šteta predstavlja procentualno učešće nastalih osiguranih šteta u zarađenoj premiji za period od jedne godine.

Racio troškova predstavlja procentualno učešće troškova sprovođenja osiguranja u zarađenoj premiji.

Kombinovani racio dobija se kao zbir dva prethodno navedena racia.

Ukoliko je kombinovani racio manji od 1 (ili 100%) tada osiguravač ostvaruje profit po osnovu poslova osiguranja.

Uspješnost investiranja se mjeri raciom investiranja, koji predstavlja procentualno učešće prinosa od ulaganja u zarađenoj premiji.

Ukupna profitabilnost osiguravača se dobija kao razlika kombinovanog racia i racia investiranja.

Pored racia koji mjere uspješnost neophodna je analiza i racio pokazatelja solventnosti osiguravača.

Racio solventnosti se dobija kao odnos sopstvenog kapitala i godišnjih neto prihoda od premije.Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV