slika

Šansa za dalji razvoj tržišta su digitalni proizvodi

  06/11/2023
„Digitalna transformacija, kao ključna promjena u privredi, na globalnom nivou, prisutna je u velikoj mjeri i u poslovanju osiguravača u Crnoj Gori. Imajući u vidu da prodaja osiguranja preko poslovnih banaka pokazuje sve veći značaj i rast broja zaključenih ugovora, ovaj kanal distribucije doživljavam kao veliki potencijal za dalji razvoj i prodaju novih proizvoda paralelno sa razvojem digitalnih servisa banaka i osiguravajućih društava”, kaže u intervjuu za „Svet osiguranja” novi predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović.

On je naglasio da je ključni zadatak ANO pod njegovim rukovodstvom očuvanje kontinuiteta održivog i stabilnog sektora osiguranja koji će obezbjeđivati adekvatnu zaštitu i benefite korisnicima osiguranja, kao i dalje podsticanje razvoja djelatnosti osiguranja.

„Trendovi u industriji osiguranja u Crnoj Gori daju osnova za optimizam da ćemo i u ovoj godini zabilježiti značajan rast bruto fakturisane premije uz proporcionalan rast broja zaključenih ugovora o osiguranju. Očekujemo da će na kraju ove godine, kao što je bio slučaj i prošle, svih pet društava za neživotno osiguranje i četiri društva za životno osiguranje ostvariti dobit”, ističe Ivanović koji dodaje da su sa Ministarstvom finansija sproveli niz aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o osiguranju.

Na kraju smo 2023. godine. Kakva su Vaša očekivanja kada je reč o poslovanju crnogorskog tržišta osiguranja?

Trendovi u industriji osiguranja u Crnoj Gori daju osnova za optimizam da ćemo i u ovoj godini zabilježiti značajan rast bruto fakturisane premije uz proporcionalan rast broja zaključenih ugovora o osiguranju. Svakako da moj optimizam ima i određenu dozu opreza zbog nepovoljnih kretanja u ekonomijama najvećih država Evropske unije i regiona prouzrokovanu stagflacijom, što može indirektno dovesti do usporavanja rasta i naše ekonomije, a samim tim i do negativnog uticaja na razvoj crnogorskog tržišta osiguranja u narednoj godini. Naši građani imaju neku vrstu privilegije da na domaćem tržištu posluje devet kompanija za osiguranje koje su svaka pojedinačno ćerke kompanije renomiranih osiguravajućih grupacija iz razvijenih država Evropske unije, što je na neki način garancija primjene poslovnih standarda i nivoa zaštite prava potrošača koji su prisutni u Evropi, te garancija da će u svakom trenutku obaveze iz ugovora osiguranju biti ispunjene. Očekujemo da će na kraju ove godine, kao što je bio slučaj i prošle, svih pet društava za neživotno osiguranje i četiri društva za životno osiguranje ostvariti dobit. Podsjetiću javnost da je u 2022. godini ukupna bruto fakturisana premija iznosila 108,3 miliona eura, a ukupna neto dobit svih devet društava za osiguranje 9,8 miliona eura.

Prema preliminarnim podacima kako je poslovalo tržište osiguranja u prvih osam mjeseci ove godine?

Pozitivni trendovi u kretanju relevantnih pokazatelja poslovanja crnogorskog tržišta osiguranja su nastavljeni i u 2023. godini, uz stabilno, solventno i likvidno poslovanje svih osiguravača. Kada je u pitanju tržište osiguranja Crne Gore rekao bih da ima razloga za zadovoljstvo. Prije svega, tržište je ne samo pokazalo rezistentnost u uslovima pandemije COVID-19, već je u tom periodu raslo. Osiguravajuće kuće su, u periodu od osam mjeseci 2023. godine, fakturisale bruto premiju u iznosu od 81,7 milion eura, što predstavlja rast od 10,3 odsto, odnosno za 7,6 miliona, u odnosu na uporedni period u 2022. godini. Posmatrano po grupama osiguranja, premija neživotnih osiguranja ostvarila je rast za 11,7 odsto (7,1 milion), kao i premija životnih osiguranja za 3,8 odsto (502 hiljade) u odnosu na isti period u 2022. godini. Da se naše tržište suštinski razvija najbolje govori podatak da se broj zaključenih polisa za prvih osam mjeseci ove godine povećao za 12,7 odsto u odnosu na posmatrani period prethodne godine, odnosno u apsolutnom broju 689,469 zaključenih ugovora o osiguranju. Dominantan rast broja novozaključenih polisa se odnosi na neobavezna osiguranja, što me posebno raduje. Kada je u pitanju isplata odštetnih zahtijeva korisnicima osiguranja, u periodu od osam mjeseci 2023. godine, zabilježen je rast od 7,8 odsto (2,2 miliona) ukupnog iznosa riješenih šteta u odnosu na 2022. godinu. Posmatrano po grupama osiguranja, do rasta iznosa riješenih šteta je došlo kod neživotnih osiguranja za 2 miliona (9,1 odsto), dok je kod životnih osiguranja zabilježen rast od 238 hiljada (3,6 odsto) u odnosu na isti period prošle godine.

Nedavno ste imenovani za predsjednika Savjeta ANO. Koji su Vaši planovi za rad ANO u narednom periodu?

Moj lični zadatak, ali i ključni cilj Agencije, u narednom periodu je prije svega, očuvanje kontinuiteta održivog i stabilnog sektora osiguranja, koji će obezbjeđivati adekvatnu zaštitu i benefite korisnicima osiguranja, kao i dalje podsticanje razvoja djelatnosti osiguranja, zasnovanih na zdravoj konkurenciji i jednakim uslovima poslovanja za sve učesnike na tržištu. S obzirom na moje višegodišnje iskustvo sa tržišta neživotnog i životnog osiguranja u Crnoj Gori, svjestan sam izazova sa kojima se susreću učesnici na tržištu. Vjerujem da ću kroz partnerski odnos između Agencije za nadzor osiguranja kao regulatora, sa jedne strane, i osiguravajućih društava i subjekata koji obavljaju poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, sa druge strane, dodatno intenzivirati međusobnu komunikaciju. Njegujući partnerski odnos imamo priliku da izgradimo što optimalniji ambijent za njihov budući rad koji bi trebao da dovede do daljeg razvoja kanala distribucije osiguranja, povećanja opšte kulture osiguranja, rasta bruto fakturisane premije po glavi stanovnika i, na kraju krajeva, do većeg učešća bruto fakturisane premije u BDP-u u Crnoj Gori. Posebnu pažnju ćemo posvetiti edukaciji građana o potrebi za osiguranjima i prevenciji šteta koje mogu nastati usled klimatskih promjena i opasnosti od sve češćih pojava katastrofalnih vremenskih nepogoda u našoj regiji u vidu jakih oluja, poplava i grada. Posredstvom medija ukazivaćemo na potrebu da pravni subjekti u svojim poslovnim strategijama dodatno obrate pažnju na našto optimalniji obuhvat osiguranja svoje imovine, kao jedine zaštite od finansijskih gubitaka prouzrokovanih nekim vanrednim situacijama, kao što su prirodne katastrofe, požari, poplave, zemljotresi itd.

Postoji li potreba za razvojem novih proizvoda na crnogorskom tržištu osiguranja?

Osiguravači na crnogorskom tržištu nude raznovrstan portfolio proizvoda, koji u velikoj mjeri prati strukturu proizvoda koji nude međunarodne finansijske grupe u okviru kojih posluju. Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV