slika

Pokazatelji uspješnog poslovanja osiguravača

  01/11/2023Realna finansijska snaga svih osiguravajućih društva je predmet interesovanja osiguranika, akcionara, budućih investitora, kreditora i organa nadzora tržišta osiguranja.

Adekvatno upravljanje rizicima od ključnog je značaja za uspešnost poslovanja osiguravača.

Važan instrument procesa upravljanja svih kategorija rizika (finansijski rizici, rizici osiguranja, operativni rizici) je racio analiza finansijskog položaja osiguravača.

Pokazatelji uspješnog poslovanja društva za osiguranje su:

solventnost
kvalitet imovine
pokrivenost tehničkih rezervi propisanim oblicima aktive
reosiguranje
profitabilnost
likvidnost
Kako se utvrđuje profitabilnost osiguravača

Osiguravači ostvaruju profit na bazi preuzimanja rizika, odnosno pružanjem usluge osiguranja i plasmanom prikupljenih sredstava na finansijskom tržištu.Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV