slika

Najčešće osiguravamo vozila, a rijetko imovinu

  19/05/2023Ukupno fakturisana bruto premija životnih i neživotnih osiguranja u Crnoj Gori iznosi oko 108 miliona eura. Dominiraju polise za neživotna osiguranja, kao što su osiguranje od auto-odgovornosti, putna osiguranja, kao i osiguranja od nezogde i osiguranje imovine.


Sklopljeno je 519,069 ugovora za neživotna osiguranja vrijednosti oko 87 miliona eura. S druge strane, kada je u pitanju životno osiguranje, broj polisa i premija je znatno manje nego kada je u pitanju neživotno osiguranje.

Podaci Agencija za nadzor osiguranja govore da osiguravamo samo ono što moramo. Najzastuljenije je osiguranje od auto-odgovornosti, koje su naši građani dužni da plate prilikom registracije vozila. Statistika pokazuje da je prošle godine osigurano 264.298 vozila dok je bruto fakturisana premija iznosila oko 39 miliona eura. Lani su osiguravajuće kuće isplatile oko 16 miliona eura po osnovu štete i to za 13.631 rješenje.

Slijedi putno osiguranje gdje je zaključeno skoro 76 hiljada polisa  sa bruto fakturisanom premijom od 1,280,649 eura. Po osnovu nastale štete za ovu vrstu osiguranja isplaćeno je oko pola miliona eura za oko 4,5 hiljada rješenja za nadokanadu štete.


Na trećem mjestu po broju zaključenih polisa, a na drugom po bruto fakturisanoj premiji je osiguranje života. Zaključene su 73,233 polise ukupne vrijednosti od oko 20 miliona eura. U prošloj godini isplaćeno je oko deset miliona po osnovu naknada za štetu.

U Crnoj Gori broj osiguranja od nezgoda je 43,419 sa fakturisanom brutom premijom od 11,4 miliona eura. Za dopunsko osiguranje lica uz osiguranje života, napravljeno je 47,494 police vrijednosti 1,752,246. Takođe, osiguguranje od nezgode je jedno od najzastupljenih vrsta u Crnoj Gori, sa 43,419 i bruto fakturisanom premijom od 11,459,160 eura.


Takođe, statistika pokazuje i da volimo da osiguraravamo imovinu od požara i drugih opastnosti, pa je tako broj osiguranja 36.850 a vrijednost premije oko tri miliona eura.

MN: Osiguravamo jemstva i kredite

Najmanje polisa sklopljeno je za osiguranje šinskih vozila, svega dvije, a 11 za osiguranje vazduhoplova i 41 plovnih objekata. Takođe, među manje zastupljenom osiguranjima su rento osiguranje sa 130 polisa i 17 hiljada eura premija kao i robe u prevozu,

Zanimljivo je i da je 259 polisa sklopljeno po osonovu osiguranja jemstva sa premijom od gotovo 60 hiljada eura. Od ukupnog broja polisa aktivirano je njih 27 ukupne vrijednosti oko 20 hiljada eura.

Podaci osiguravajućih kuća pokazuju da je oko devet hiljada ugovora napravljeno po osnovu osiguranja kredita vrijednosti oko tri miliona eura.Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV