slika

Šta pruža polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

  12/05/2023
Ova vrsta osiguranja pruža naknadu troškova tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog bolesti ili posledice nesrećnog slučaja, za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu. Takođe, obezbijeđeni su i troškovi prevoza do kuće.

Polisu putničkog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti lica starosti do 85 godina, čije je stalno mjesto boravka u Crnoj Gori.

Ugovor o ovoj vrsti osiguranja mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Putničko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:

individualno;
porodično;
grupno
Ugovor mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Postupak u slučaju nesrećnog slučaja ili bolesti

Kada nastupi osigurani slučaj osiguranik je dužan da odmah kontaktira  Coris i prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen.

Ako je neophodno bolničko liječenje osiguranik je dužan da prilikom prijem u zdravstvenu ustanovu ljekaru pokaže svoju polisu putničkog zdravstvenog osiguranja – potom će ljekar obavijestiti alarmni centar Coris.

Osigurana suma

Maksimalni iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma u polisi.Pročitaj još:Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je osiguranje i zasto vam treba?Šta je životno osiguranje?Šta je neživotno osiguranje?

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV