slika

Šta je neživotno osiguranje?Neživotno osiguranje je vrsta osiguranja koje jedna osoba ugovara sa nekom osiguravajućom kućom u cilju ostvarivanja neke koristi prilikom nekog događaja: osiguranje od posledica nezgode, osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, osiguranje od opšte odgovornosti za imovinu i slično.

Kroz ugovaranje polise osiguranja osoba od osiguravajućeg društva dobije zaštitu od ugovorenih slučajeva, da bi dobila osiguranu sumu u slučaja nastanka osiguranog slučaja, a za uzvrat osiguravajućoj kući plaća premiju.

Postoje razni tipovi neživotnog osiguranja, i u zavisnosti od toga koje se ugovora, zavisi visina premije i osigurana suma.

Visinu osigurane sume i premije određuje osiguravajuća kuća u zavisnosti od niza parametara kao što su: vrijednost imovine, vozila, posla kojim se lice bavi i slično.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam pišite na forumu i rado ćemo vam odgovoriti!Pročitaj još:Šta je osiguranje i zasto vam treba?Ugovorite svoju polisu već danas!Šta je životno osiguranje?        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV